Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu

Board Member, Bilgi Güvenliği Derneği

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, lisans derecesini 1987 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden almıştır. Doktorasını İngiltere’de, University of Wales, College of Cardiff’te Sistem Mühendisliği üzerine yapan Sağıroğlu, 1987 yılında Erciyes Üniversitesi’nde başladığı akademik hayatına, 2003 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde devam etmektedir. Prof. Dr. Sağıroğlu’nun ilgilendiği araştırma konuları; Doğrusal ve doğrusal olmayan zeki sistem kimliklendirme, tanıma ve modelleme, ve kontrol, yapay sinir ağları ve uygulamaları, sezgisel algoritmalar, endüstriyel robotlar, zeki anten analizi ve tasarımı, internet ve bilişim sistemleri ve uygulamaları ile bilgi ve sistem güvenliği, siber güvenlik, casus yazılımlar, güvenli yazılım geliştirme, biyometri olarak özetlenebilir. Bilgi güvenliği konusunda pek çok ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum ve çalıştay düzenlemiştir.