Mustafa Ünver

Mustafa Ünver

Genel Sekreter, Kamu Bilişimcileri Derneği

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliğinden 1987 yılında mezun olan Ünver, 2005 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Yüksek Lisans diploması aldı. 1987 yılında PTT Genel Müdürlüğü’nde başladığı iş hayatında, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve sonrasında da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda çeşitli görevlerde bulundu. Siber güvenlik ve kayıtlı elektronik posta konularıyla ilgili e-kitapları ve muhtelif dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. 2007 yılında Bilgi Güvenliği Derneği’nin kuruluşunda yer aldı ve derneğin Yönetim Kurulu üyesi olarak bir dönem görev yaptı. Halen aynı derneğin Denetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.