Yavuz Beyribey

Yavuz Beyribey

Head of IT Department, TBMM

Yavuz Emir Beyribey, 2003 yılında Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesini, 2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yazılım Yönetimi programından yüksek lisans derecesini aldı. Halen Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde doktora eğitimine devam etmektedir. Kariyerine mühendis olarak Türk Hava Yolları A.O. Bilgi Teknolojileri Başkanlığı’nda başlayan Beyribey, ardından Türk Telekomünikasyon A.Ş. İnternet Veri Merkezi’nde Telekom Uzman Yardımcısı olarak yerli ve yabancı ortak birçok projede Yazılım Geliştirme Mühendisi ve Proje Yöneticisi rollerinde çalıştı. 2008-2014 yılları arasında T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nde Yazılım Müdürü, 2014-2016 yılları arasında Yazılım Müdürlüğüne ek olarak Sistem ve Ağ Yönetimi Müdürlüğü ve Bilgi Güvenliği Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Bilgi İşlem Başkanı olarak görevlendirilen Beyribey, halen bu görevi sürdürmektedir.