Ahmet Ata Akca

Ahmet Ata Akca

Manager, Information Security & Risk, Ziraat Bankası

Ahmet Ata Akca, 2009 ve 2012 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden lisans ve yüksek lisans dereceleri ile mezun olmuştur. Kariyerine yazılım geliştirme tarafında başlamış, iki önemli projede görev aldıktan sonra 2010 yılında Ziraat Bankası’nda BT Müfettişi olarak göreve başlamıştır. Müfettişlik görevi süresince yurt içi ve yurt dışı birimlerde Bankacılık Süreçleri ve COBIT denetimleri gerçekleştirmiştir. 2014 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde Veri Güvenliği ekibinin kurulmasında önemli rol üstlenmiş ve 2016 yılına kadar ekip liderliğini yürütmüştür. 2016 yılında halen devam etmekte olduğu Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi görevini üstlenmiştir. CISA, CISM ve ISO27001 sertifikalarına sahiptir.