Tuğrul Sevim

Tuğrul Sevim

Partner, BTS & Partners

1999 yılında Galatasaray Lisesi’nden, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2006 yılında Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans derecesini aldı.
Profesyonel olarak elektronik ticaret, elektronik imza, bilgi güvenliği, fikri haklar, drm, bilgi ve iletitişim teknolojileri hukuku-politikası ve stratejileri üzerine serbest danışmanlık faaliyetlerini Beceni-Türkekul-Sevim Avukatlık Ortaklığı -BTS & Partners’da (www.bts-legal.com ) Ortak sıfatıyla yürüten Av. Tuğrul Sevim, dünyanın ve Türkiye’nin en önde gelen, pazar lideri olan bilgi ve iletişim teknolojileri, holding, finans ve yatırım şirketlerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bilgi ve iletişim hukuku, bilgi güvenliği ve siber suçlar, siber kültür gibi alanlarda çeşitli makale, rapor, bildiri ve çeviriler yayınlamaktadır. Tuğrul Sevim, İstanbul Bilgi Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olup; aynı üniversitenin Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı programında "Bilgi Güvenliği Hukuku" dersi vermektedir ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türk Ticaret Kanununun Bilişimle İlgili Hükümlerine Yönelik İkincil Düzenlemelerin Hazırlanması Amacıyla Kurulan Bilim Komisyonu Üyesidir.