Ivan Svoboda

Ivan Svoboda

Business Development Manager for ICT Security, Anect

 

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Až do roku 1996 pracoval jako vědecký pracovník Ústavu organické chemie a biochemie Akademie Věd ČR. Od roku 1996 se věnuje problematice informační bezpečnosti a řízení rizik. Postupně prošel českými i světovými firmami, jako T-SOFT, Oracle, RSA Security. Od roku 2014 pracuje ve společnosti ANECT, jako Business Development Manager ICT Security. Věnuje se zejména ochraně počítačových sítí a citlivých dat, řízení bezpečnosti, dohledu a detekci bezpečnostních incidentů.